Etiketler

, , , , , ,

TİYATRODA IŞIK TEKNİĞİ

IŞIK POZİSYONLARI

Önden Işık Kullanımı

 Dikey kullanılan ışık en belirleyici ışıktır. Sahneye düşen ışık ve oyuncunun gölgesi oyuncunun genişliğinden daha büyük olmak zorunda değildir. Fakat oyuncunun gözleri karanlıkta kalır ve burun ağzın üzerinde gölge yapar

Işık biraz daha öne alınırsa ağız ve gözler ışık almaya başlar. Tabii durumda oyuncunun çenesini biraz kaldırması ve şekilde görüldüğü gibi şapkasının da ışığı kesmemesi gereklidir. Bununla birlikte sahneye düşen ışık ve oyuncunun gölgesi sahnenin yukarına doğru uzar. Bir başka değişle oyuncunun vurgulanması azalır
Işık öne doğru kaydıkça oyuncunun yüzü düzleşmeye ve bunun yanında üç boyutlu sahne görüntüsü alınmaya başlanır. Işık oyuncuya önden dik gelince sahne boyunca ışıktan bir koridor elde edilir ve oyuncunun gölgesi kendi boyuna eşittir
Işığı daha da öne alırsak oyuncunun özleri ve dişleri daha fazla ışık almaya başlar. Fakat oyuncunun gölgesi ve sahneye düşen ışık doğru orantılı olarak sahne yukarısına uzar.
Arkadan ve Yandan Işık Kullanımı 

Oyuncunun arkasından gelen ışık yüzünü belirginleştirmez fakat aydınlatılmış baş ve omuzlar sayesinde eylemi sahneden ayırarak derinlik duygusunu arttırır. Oyuncunun gölgesi öne düşer ve o bölgenin vurgulanmasına neden olur. Yüz ışık almadığı için sert renkler kullanılabilir

Önden ve alttan gelen ışık oyuncunun gölgesinin kendisinden daha büyük görünmesine neden olur. Oyuncu sahnede ileri geri yürüdükçe gölgesi de büyür ve küçülür. Sadece önden alt ışık kullanılırsa görünüm gerçekçi olmaz. Bunla birlikte bu tür ışıklar yukarıdan gelen ana ışığa dolgu ışığı olarak kullanılabilirler.
Her iki yandan da ışık verilirse oyuncunun yüzü tamamen aydınlanır. Buna karşın her iki yana doğru uzayan iki gölge ve sahne üzerine düşen ışık elde edilir.
Eğer ışık oyuncunun yan tarafından geliyorsa ışığın geldiği taraftaki göz ve ağzın bir bölümü ışık almaya başlar. Gölge ve ışığın sahne üzerinde düştüğü yer diğer tarafa doğru uzar
Işık oyuncuya yanlardan dik olarak verilirse hem yüzünü hem de gövdesini aydınlatmaya başlar. Bu özellikle dans ışıklandırılmasında oldukça önemlidir. Yanlardan dik gelen ışık tüm sahneyi boylamasına ikiye ayıran bir koridor oluşturur. Oyuncunun gölgesi doldu ışığı kullanılarak yok edilirse yanlardan gelen ışık yalnızca oyuncu bu ışık koridorunun içine girdiğinde işlev kazanır
Yan ışıklar biraz daha düşük açıdan verilirse oyuncunun gölgesi her iki yana doğru uzar ve sahne üzerinde boylamasına bir ışık koridoru elde edilir. Elde edilen bu koridor vurgulanan bölgedir. Düşük açıda yanlardan gelen ışık gözlerin ve dişlerin daha iyi aydınlatılmasını sağlarken her iki ışıkğın kesişme noktasında yüzün ortasında çizgisel bir karalık bölge meydana gelir

Işık Kaynaştırılması

Oyuncunun aydınlatılmasında aranılan en yüksek görsellik, en az modelleme ve en düşük gölgelemedir. Buna ek olarak bir çok yapımda ışık kullanımını en ekonomik şekilde kullanmak gereklidir.

Işık kaynaştırılmasında en temel şekil oyuncunun her iki yanından ve önden gelen iki ışık kaynağı kullanmaktır. Böylece yüzün her iki yanı da aydınlatılmış olur. Her iki yandan da 45° ışık verilmesi en uygun olanıdır. Bu önden de yanlardan da ışığın ortalanmasını sağlar. Bununla birlikte eğer gölgelerin kısalması isteniyorsa ışıklar birbirine daha yaklaştırılır
Arkadan verilen ışık olsun olmasın yanlardan gelen ışık kullanımı oyuncunun etrafında oldukça geniş bir alanın aydınlatılmasına neden olur. Bunun la beraber önden verilen tek ışık dar olmasına rağmen iki boyutluluk duygusu verir.
Yanlardan kullanılan iki ışık kaynağına arkadan gelen bir üçüncüsü eklenirse hem derinlik hem de oyuncunun belirlenmesi sağlanır. Yanlardan gelen ışıklar oyuncunun doğal görüntüsünü verirken arkadan verilen ışık ile renklendirme yapılarak atmosfer oluşturmak mümkündür. Bu tür bir ışıklandırmada oyuncu birbirine 120° de duran üç ışık kaynağı tarafından aydınlatılır.
Önden verilen ışığa aynı açıdan arkadan verilen ışık iki boyutluluğu ortadan kaldırdığı gibi derinlemesine bir koridor oluşturarak dar bir alanın belirlenmesini sağlar. Arkadan ve önden verilen 180° ile birbirine bakanışıklara eklenen yan ışıklar modelleme yapılmasını sağlar. Önden ve arkadan verilen ışıklar oyuncunun aydınlatılmasını tam anlamıyla sağladıkları için yan ışıkların açılarının küçük olmasında bir sakınca yoktur. Bu durumda aydınlatılmada kullanılan dört ışık da 90° lik açılarda durmaktadır