Etiketler

, ,

KADINLAR SAVAŞI HAKKINDA;

Kadınlar Savaşı Aristophanes’in barış uğruna açtığı sanat savaşlarından biridir. Savaş yolunu seçmiş emperyalist eğilimlere kapılmış bir demokraside, barışı savunmak ateşle oynamaktı; zırhlara, kalkanlara bürünmüş çatık kaşlı savaş tanrısına çelme takmak, cenk borularına karşı ıslık çalmaktı.Aristophanes bu oyunda gerçekleşeceğini umduğu barışı tesis etme görevini kadınlara verir.Birçok oyununda olduğu gibi bu oyununda da yurttaşları barışa çağırır; ama sözcükleri bu kez laf anlamayan erkekler değil barışı gerçekten özleyen kadınlardır. Bu durum kadınların yurttaş bile sayılmadıkları Atina toplumu açısından önemli bir adımdır. Hellen kadınları, Lsysistrata’nın kılavuzluğunda Atina akropolüne baskın yaparlar ve barış sağlanmadıkça evlerine dönmeyeceklerine ant içerler. Kadınlar, savaşı yönetmeye yarayan devlet hazinesine el koydukları ve erkeklerin göz dağlarına, yalvarmalarına aldırmadıkları için, Atina ve Sparta barış yapmak zorunda kalırlar.
Biz Uludağ Üniversitesi Oyuncuları olarak bu oyunu, yazıldığı dönemi tamamen yansıtmaktansa,günümüze uyarlayarak hayali bir devlet modeli üzerinden,kendi eklediğimiz karakterler ile evrensel bir boyuta ulaştırmayı hedefledik.Yaratılan bu ülkede önemli olan tarafların kim olduğu veya savaş nedeni değil,süregelen savaşın aslında unutulmaya yüz tutmuş,belki kendilerinin bile artık sorgulamadığı sebepler yüzünden devam etmesidir.Bu zamana kadar evlerinde kocalarının savaştan dönmesini bekleyen kadınlar ise artık bu durumdan rahatsızdır ve bu gidişe bir son vermek isterler.Bu istekleri doğrultusunda da birlik olup savaşı sonlandırmak için, erkeklerin hayatlarında eksikliğini bile düşünmedikleri cinselliği bir silah olarak kullanıp barış yolunda ilk adımı atarlar.Olayın başında kadınları ciddiye almayan erkekler zamanla kadınların ortaya koyduğu direnmeyle onları sorgulamaya ve sonunda da anlamaya başlarlar.Hayatlarında yokluğunu düşünmedikleri bir olayın kadınlar tarafından engellenmesi yüzünden bu savaşın sonlandırılması ironik bir durumdur. Kadınların gösterdiği gerçekler; savaşların getirdiği yıkımlardan halkın hiçbir zaman kar sağlayamayacağı, bu savaşların temel sebebinin yönetici sınıfın çıkar sağlama isteği ve iktidarını koruması adına meşruluk kazandırması olduğudur.

Yer : Bursa Çağdaş Eğitim Kooperatifi Sahnesi-Görükle

Tarih : 25 Mart 2012

Saat : 20.00