Etiketler

,

IŞIK TASARIM 

100 Soruda Işıklama Tasarımı

Gözün yapısı ve işleyişi nasıldır?
Gözün tabakaları nelerdir?
Işıklama açısından gözün önemi nedir?
Gözün algılaması nasıldır?
Işık ve elektromagnetik dalga nedir?
Görünen ışık nedir?
Atomlar ve yapıları nasıldır?
Elektriğin oluşumu nasıldır?
Gerilim,akım,direnç nedir?
Doğru akım,alternatif akım nedir?
İletken,yalıtkan nedir?
Elektrik devresi elemanları nelerdir?
Devre çeşitleri nelerdir?
Ohm kanunu nedir?
Sigortalar ve özellikleri nelerdir?
Elektrik kazalarından korunma usulleri nelerdir?
Transformotor nedir?
Kablo nedir,özellikleri nelerdir?
Işıklamada amaç nedir?
Işıklamanın tarihçesi nedir?
Serlio, Sabattini, Somi kimdir, ışıklama tasarımı açısından neler yapmışlardır?
Appia, Craig kimdir, ışıklama tasarımı açısından neler yapmışlardır?
Wagner, Reinhardt, Meyerhold kimdir, ışıklama tasarımı açısından neler yapmışlardır?
Belasco, Irwing, Mc Kaye kimdir, ışıklama tasarımı açısından neler yapmışlardır?
Antik dönemde ışıklama tasarımı açısından neler yapılmıştır?
Orta çağda ışıklama tasarımı açısından neler yapılmıştır?
Yakın çağda ışıklama tasarımı açısından neler yapılmıştır?
Geleneksel oyunlarda ışıklama tasarımı açısından neler yapılmıştır?
Osmanlı döneminde ışıklama tasarımı açısından neler yapılmıştır?
Darülbedayi döneminde ışıklama tasarımı açısından neler yapılmıştır?
Tanzimat ve meşrutiyet döneminde ışıklama tasarımı açısından neler yapılmıştır?
Cumhuriyet döneminde,günümüzde ışıklama tasarımı açısından neler yapılmıştır?
Teknik ve estetik yönden ışıklamanın temel görevleri nelerdir?
Çağdaş ışıklamanın temel görevleri nelerdir?
Teknik açıdan sahne kaç bölüme ayrılır?
Işıklama tekniği nedir?
Spotlar düzenlenirken göz önüne alınan koşullar nelerdir?
Sahne aydınlatma alanları nelerdir?
360 derece açıyla verilen ışıkta nasıl bir görsel efekt sağlanır?
Sahnede kullanılan spotların yapısı nasıldır?
Işıklamada kullanılan 500 w.lık spot nedir?
Işıklamada kullanılan 1000 w.lık spot nedir?
Işıklamada kullanılan 2000 w.lık spot nedir?
Işıklamada kullanılan 5000 w ve üzeri spotlar nelerdir?
Takip spotu nedir?
Efekt spotları nedir?
Dizi ışıklar nedir?
Gök perdesi ışığı nedir?
Güncel ışıklama ve efekt araçları nelerdir?
Tiyatroda kullanılan ampuller nelerdir?
Tiyatroda kullanılan ampullerin diğer ampullerden farkı nedir?
Mercekler ve özellikleri nedir?
Yansıtaçlar ve özellikleri nedir?
Işık kumanda cihazları,Karartıcılar ve özellikleri nedir?
Lineer ve logaritmik potansiyometrenin özellikleri nedir?
Diyafram ve kepenk nedir?
Askılar ve sehpaların özellikleri nelerdir?
Işıklamada kullanılan donatım ve elektrik malzemeleri nelerdir?
Herhangi bir oyunun hazırlanmasında ışıklama tasarısı açısından bilinmesi gerekenler nedir?
Genel ışıklamada nelere dikkat edilir?
Salon aydınlatma alanları nelerdir. Hangi ışıklar kullanılır?
Işıklama genel planı nedir?
Işıklama özellik çizelgesi nedir?
Işıklama replik çizelgesi nedir?
Işıklama kapsamı içinde aydınlatma nedir?
Işık yoğunluğu nedir?
Kamaşma nedir?
Aydınlatma alanları nelerdir?
Işıklamada üçüncü boyut nasıl elde edilir?
Sahnede derinliği sağlamak için neler yapılır?
Black Theatre nedir? Özellikleri nelerdir?
Renkler ve görünümsel etkileri nelerdir?
Renklerin etkisi nasıldır?
Fiziksel olarak renk nedir?
Refle nedir?
Işık ana ve yardımcı renkleri nelerdir?
Giysi ve ışık renk düzeni nasıldır?
Renkli ışık altında renkli cisimlerin görüntüsü nasıldır?
Boya renkleri ve ışık renklerinin karşılaştırılması nasıl yapılır?
Yansıma nedir?
Görsel efektlerden kar, bulut, yağmur, yanan ateş, yangın, su-dalga nasıl hazırlanır?
Işıklama sistemine ilişkin temel semboller nelerdir?
Işıklamada kullanılan temel teknik terimler nelerdir?
En çok kullanılan ampullerin kod numaraları nelerdir?
Malzeme ve renklerin yansıtma faktörleri nelerdir?
Açık alanlarda ışıklama nasıl yapılır?
Konser ve müzikallerde ışıklama nasıl yapılır?
Yönetmen ışıklama tasarımını neye göre düzenler?
Yazarın ışıklama tasarımı açısından dikkat etmesi gerektiği kurallar nelerdir?
Oyuncu açısından ışıklamada nelere dikkat edilmelidir?
Dekor tasarımcısı açısından ışıklamada nelere dikkat edilmelidir?
Giysi tasarımcısı açısından ışıklamada nelere dikkat edilmelidir?
TV,Sinema,Tiyatro,Fotoğrafçılık alanında ışıklama tasarımı ilişkisi nedir?
Sinemada kullanılan ışıklama araçları nasıldır?
Fotoğrafçılıkta kullanılan ışıklama araçları nasıldır?
TV.de sanatsal açıdan nasıl ışıklama yapılır?
TV.de ışıktan ıstenenler nelerdir?
TV.de ışıklama alanları nasıl düzenlenir?
TV.de ışıklama sorunları nelerdir,nasıl önlenir?
100.Işık tasarımında yaratıcı zeka nasıl kullanılır?

http://www.isikder.org.tr/I%C5%9F%C4%B1klama-tasar%C4%B1m%C4%B1-konusunda-sorular.php