Etiketler

, , , , ,

KURULUŞ İÇİ KALİTE DENETÇİSİ

Tarih : 12 – 13 Mart 2012 / Pazartesi – Salı

Saat : 09:00 – 17:00

Yer : Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (Kenan Evren Sanayi Sitesi Hasan Yar Caddesi No 163 45030 MANİSA)

Seminere başvurmak için : http://www.uemtem.com/seminerx/login.aspx

Kalite Denetimleri kuruluş içinde kalite sisteminin etkinliğini denetlemek ve değerlendirmek için gerekli yöntem aracıdır. Denetim sonucunda düzeltici önlemlerin ve iyileştirmelerin tanımlanması ve uygulamaya konması hedeflenmektedir.

Geçişte bir kısmı sektör bazında olmak üzere çok sayıda ulusal ve uluslararası Kalite Güvenliği standardı geliştirilmiş ve işletmelerin kalite yeteneğini sorgulamak amacıyla talep edilmiştir.

ISO Standart serisi ISO-9000’in Kalite Güvenliği standardı olarak devreye alınmasıyla ulusal ve uluslararası zeminde  mevcut olan kalite talepleri konusunda lisan birliği oluşturma isteği de gerçekleşmiş olmaktadır. Bu standartlar değişik kalite sistem seviyeleri için gerekli kalite taleplerini belirlemekte ve özellikle Kalite Güvenliği uygulamalarının işletme yönetimi tarafından sistematik ve periyodik bir biçimde denetlenmesini gerekli kılmaktadır. Uygulamanın amaç ve kapsamının yeterince anlaşılması, yönetimin desteğinin sağlanması ve bunlara ek olarak denetimleri gerçekleştirmekle görevli kişilerin bu konuda yeterli semineri görmüş olmaları işletmelerde denetim uygulamalarının etkinliğini artırmaktadır.

 

Seminerin Amacı 

ISO 9001-2008 Kalite Güvence Standardının gereklerinden biri olan Kalite denetimi, Kalite güvence sisteminin etkinliğini denetlemek ve değerlendirmek için gerekli organizasyonel bir araçtır. Kuruluşun, kalite güvence sisteminin referans alınan standarda uygunluğunu ve etkin olarak uygulanıp, uygulanmadığının görülebilmesi, sistemin zayıf noktalarının tespit edilebilmesi ve gerekli düzeltici faaliyetlerin bir sistem dahilinde izlenebilmesi için oluşturulması gereken denetim sistemi ile ilgili temel bilgileri vermektir.

  Seminerin İçeriği 

 • Denetim Nedir? Niçin uygulanır? Denetim tipleri,
 • Denetim Standartları,
 • Baş denetçi ve denetçilerin görevleri,
 • Denetçilerin özellikleri,
 • Denetim teknikleri,
 • Denetim Planlaması,
 • Soru listesi nasıl hazırlanır, kullanılır?
 • Denetim açılış toplantısı,
 • Denetimin uygulanması (Veri toplanması),
 • Örnek denetim uygulamaları,
 • Sınav

  Katılımcı Profili 

İşletme yöneticileri, kalite bölümü veya diğer bölümlerde çalışmakta olup kuruluş içi kalite denetçisi olarak atanacak personel.

NOT : Bu eğitime katılabilmeniz için daha önce TS-EN ISO 9001-2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ eğitimini almış olmanız gerekmektedir.

  Süre 

2 gün 14 saat

Eğitimci 

Eğt. Uzm. Atıl GEDİK
(QALİTE CONSULTANCY Eğitim Danışmanlık)
E-Posta : 

Tarih : 12 – 13 Mart 2012 / Pazartesi – Salı

Saat : 09:00 – 17:00

Yer : Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (Kenan Evren Sanayi Sitesi Hasan Yar Caddesi No 163 45030 MANİSA)

Seminere başvurmak için : http://www.uemtem.com/seminerx/login.aspx

Reklamlar