Etiketler

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2012 YILI YASAL PARAMETRELER

Ücret hesaplamasında dikkate alınacak değerler.

Asgari ücret:      886,50 TL. (İlk 6 ay)

940,50 TL. (Son 6 ay)

 

SGK Primi Alt Sınır :       88,50 TL. (İlk 6 ay)

94,50 TL. (Son 6 ay)

 

Üst Sınır :            5.762,40 TL. (İlk 6 ay)

6.113,40 TL. (Son 6 ay)

 

Kıdem Tazminatı Tavanı :            2.805,04 Tl.

 

Sakatlık İndirimi:

  1. I.                    Derece Sakat (Sakatlık oranı %80) :               770,00 TL.
  2. II.                  Derece Sakat (Sakatlık oranı %60)  :              380,00 TL.
  3. III.                Derece Sakat (Sakatlık oranı %40)  :              180,00 TL.

 

Yemek Parası Gelir Vergisi Muafiyeti :                                11,70 TL.  (Günlük)

 

01.01.2011 tarihinden itibaren ücret gelirlerine uygulanacak tarife;

0             –              10.000,00 TL.’ye kadar   :           %15

10.000,00 –          25.000,00 TL.’ye kadar   :          %20

25.000,00 –          88.000,00 TL.’ye kadar   :              %27

88.000,00 TL.’den fazlası için                     :                %35 olarak belirlenmiştir.

 

Damga Vergisi  :              %06,6 (Binde 6,6)

 

5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (A) BENDİ KAPSAMINDA HİZMET AKDİNE İSTİNADEN ÇALIŞAN SİGORTALILAR YÖNÜNDEN BELGE TÜRLERİ

1 NO’LU BELGE :

HİZMET AKDİ İLE TÜM SİGORTA KOLLARINA TABİ ÇALIŞANLAR

Seçilebilecek Kanun Türü

5084 – 5350 – 5746 – 4447 – 4857 – 5510

Sigorta Kolları

Sigortalı Hissesi (%)

İşveren Hissesi (%)

Toplam Hisse (%)

Kısa Vadeli Sigorta Primi

1 ila 6,5

1 ila 6,5

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi

9

11

20

Genel Sağlık Sigortası Primi

5

7,5

12,5

İşsizlik Sigortası Primi

1

2

3

Toplam

15

21,5 ila 27

36,5 ila 42

 

 

SGK PRİM MUAFİYETİ   :             

–          Yemek Parası   :

01/01/2012 ile 30/06/2012 Tarihleri arasında ; 29,55 TL. x %6 = 1,77 TL. (Günlük)

01/07/2012 ile 31/12/2012 Tarihleri arasında ;    31,55 TL. x &6 = 1,88 TL.

 

–          Çocuk Zammı    :

01/01/2012 ile 30/06/2012 Tarihleri arasında ; 886,50 TL. x %2 = 17,73 TL. (Aylık)

01/07/2012 ile 31/12/2012 Tarihleri arasında ; 940,50 TL. x %2 = 18,81 TL.

 

–          Aile Zammı (Yardımı)   :

01/01/2012 ile 30/06/2012 Tarihleri arasında ; 886,50 TL. x %10 = 88,65 TL. (Aylık)

01/07/2012 ile 31/12/2012 Tarihleri arasında ; 940,50 TL. x %10 = 94,05 TL.

 

* Yol Yardımları Muaf değildir.

 

Bireysel Emeklilik Sigorta Prim Ödemeleri        :

Elde edilen ücretin %10’u ve Diğer Sigorta Primi ödemelerinde %5’i geçemez. (Asgari ücretin yıllık tutarını geçemez.) Gelir Vergisi indirimine tabi tutulur. Ayrıca işveren tarafından yapılan BES ödemelerinin Asgari ücretin %30’u aşmayan kısmı SGK prim kesintisinden muaftır.

886,50 TL. x %30 = 265,95 TL.

940,50 TL. x %30 = 282,15 TL.

 

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ:

Çalışanın;

Kendisi                                :          %50

Çalışmayan Eşi için         :              %10

İlk iki çocuk için               :             %7,5

Sonraki iki çocuk için     :          %5

oranında, yıllık asgari ücretin bu oranlar toplamı ile çarpılmasından elde edilen tutarın %15’ine isabet eden kısmı 12 aya bölünerek çalışana iade edilir.

 

Üst Sınır              :              113,03 TL.