Etiketler

, , , , , , , , , , , ,

EYLEM

Eylem, Devinim, Oyunun Gelişimi

 • Sahne üzerinde yaptığın her devinimin bir amacı olmalı. Bir koltukta oturup yerinden kımıldamasan bile.
 • Dış durgunluk, devinimsizlik demek değildir. Kımıldamaksızın da eylemle dolu olabilirsin.
 • Gövdesel durgunluk, çoğu kez, bir iç gerginliğin sonucudur.
 • İç eylem, sanat yönünden, daha çok önemlidir.
 • Önce iç eylem doğar, sonra dış eylem.
 • İç eylem, oyunun havasını kuran gelişimdir; dış eylem, oyundaki durumların, olaylardaki devinimlerin gelişimidir.
 • Sahne üzerinde edilgin kalan oyuncu, eylemden uzaklaşır.
 • Her eylemin, akla uygun, tutarlı, gerçek bir iç nedeni olmalıdır.
 • Ruhsal bir temeli olmayan eylem oyuncunun ilgisini çekemez.
 • Ruhsal koşullar tam ve doğru olunca, oyuncunun duygusu kendiliğinden ortaya çıkar.
 • Sanatın özü, dışta değil, içtedir.
 • Bir alıştırmaya başlarken, “Eğer şöyle olsaydı…” diye bir varsayım ileri sürersen, kendine olan inancın, güvenin artar.
 • “Eğer”, gerçek bir iç canlılık yaratır, bu yaratmayı da doğal yoldan yapar.
 • “Eğer”, oyuncu için çıkış noktasıdır.
 • “Eğer”, küllenmiş imgelemi kıvılcımlandırır, eylemi güçlendirir.
1. Alıştırma
YÜRÜME
 • Yavaş yürü!
 • Hızlı yürü!
 • Uyumlu, güzel, yumuşak bir yürüyüş yap!
2. Alıştırma
KOŞMA
 • Yavaş koş!
 • Bir yere yetişmek için koş!
 • Kovalayandan kaç!
3. Alıştırma
İNİP-ÇIKMA
 • Basamakları birer birer çık!
 • Basamakları atlayarak çık!
 • Basamaklardan ağır ağır in!
 • Basamaklardan hızlı hızlı in!
4. Alıştırma
DURMA
 • Durup bekle!
 • Durup çevreni izle!
 • Yürürken birdenbire dur!
5. Alıştırma
OTURMA
 • Koltuğa otur!
 • Yorgunsun; dinlenmek için otur!
 • Bir yarışma izlerken, coşkuyla ayağa fırladın; ancak, sonuç beklediğin gibi olmadı; düş kırıklığıyla yerine otur!
6. Alıştırma
ÇÖKME
 • Çiçek koparmak için çömel!
 • Sevgilinin önünde diz çök!
 • Tanrıya yakarmak için diz çök!
7. Alıştırma
DÜŞME
 • Tökezleyip düş!
 • Birinin çelmesiyle düş!
 • Birdenbire olduğun yerde yığıl!
8. Alıştırma
YATMA
 • Sırtüstü uzan!
 • Yan yat!
 • Yüzükoyun yat!
9. Alıştırma
SIÇRAMA
 • İp atla!
 • Yüksek bir yere değmek amacıyla sıçra!
10. Alıştırma
VURMA
 • Birine tokat at!
 • Birine yumruk at!
 • Birine tekme at!
11. Alıştırma
ÇEKME-İTME
 • Birini kendine doğru çek!
 • Birini olanca gücünle it!
12. Alıştırma
DENGE
 • Çok dar bir yüzey üzerinde yürü!
 • Başına koyacağın kitabı düşürmeden, basamaklardan inip çık!
 • Bir çizgi üzerinde yürü!
13. Alıştırma
REFLEKS
 • Rol arkadaşının(Ya da birlikte çalıştığın arkadaşının) sana karşı çeşitli devinimlerle yapacağı ataklardan kendini koru!
 • Rol arkadaşının devinimlerini, karşı ataklarla etkisiz hale getir!
14. Alıştırma
DÖNME
 • Yarı çapı 35 cm. olan bir çember çiz; çemberin içinde vals adımlarıyla dön!
 • Çemberin içinde, sağa sola yön, hız değiştirerek, vals adımlarıyla, uzun süre, durmaksızın dön!
15. Alıştırma
AĞIRLIK KALDIRMA
 • İri bir taşı kaldır!
 • Su dolu bir kovayı taşı!
 • Küçük bir çocuğu kucağında taşı!
 • Sevgilini kucağına al!
16. Alıştırma
KAPI-PENCERE AÇIP KAPAMA
 • Kapıyı hızla aç!
 • Kapıyı yavaşça kapa!
 • Sıkışmış bir pencereyi aç!
 • Güzel bir havada pencere aç!
 • Çok soğuk havada pencereyi kapa!
17. Alıştırma
SOBA YAKMA
 • Odandaki odun sobasını yak!
 • Soba tütüyor; yakmakta güçlük çek!
18. Alıştırma
SU İÇME
 • Susadın su iç!
 • Bir bardak suyla ilaç yut!
19. Alıştırma
ELMA YEME
 • Bir elmayı, soymadan, ısıra ısıra ye!
 • Bir elmayı, soyarak, dilimleyerek ye!
20. Alıştırma
ODAYI DERLEYİP TOPARLAMA
     Tasarlayacağın bir konu içinde, 16.’dan 19.’ya kadar olan küçük alıştırmaları da birleştirerek, odanı derleyip toparla!
21. Alıştırma
KAYIP BİR NESNEYİ ARAMA
 • Kaybettiğin cüzdanını ara!
 • Sevgilinin armağanı olan yüzüğü kaybettin. Ara!
22. Alıştırma
METİN YAZMA-METİN OKUMA
 • Günlerdir savsakladığın iş mektubunu bugün yazmak zorundasın. Yaz!
 • Sevgiline bir şiir yaz!
 • Sevgilinden gelen sevinçli bir haberi oku!
 • Çok sevdiğin birinin ölümünü bildiren bir mektubu oku!
23. Alıştırma
SEVİNÇ-ÜZÜNTÜ
 • Günlerce hayalini kurduğun, rüyalarında gördüğün bir işin, istediğin gibi sonuçlandığını sana;
  1. Mektupla,
  2. Telefonla,
  3. Elektronik postayla,

bildiriyorlar. Üç durumda da sevincini belirteceksin!

 • Günlerce hayalin kurduğun, rüyalarında gördüğün işin, istediğin gibi sonuçlanmadığını sana;
 1. Mektupla,
 2. Telefonla,
 3. Elektronik postayla,
bildiriyorlar. Üç durumda da üzüntünü belirteceksin!
(Her iki konuşmada da, telefonu açıp dinlerken, “evet” sözcüğünü üç kere kullanacaksın.)
24. Alıştırma
GÜLME
 • Gülünç bir öykü okuyorsun. Hoşuna gidiyor, sürekli gülüyorsun. Gülme, giderek kahkahaya dönüşüyor.
 • Sirkte, çok komik bir gösteri izleyen beş arkadaş, gülmeleriyle  birbirlerini etkiliyor. Gülme, kahkaha, bağırma derken, giderek herkesin siniri iyice bozuluyor; gençler, gözlerinden yaş gelinceye kadar katıla katıla gülüyorlar.
25. Alıştırma
AĞLAMA 
     Çok sevdiğin birinin ölüm haberini alıyorsun. Üzüntünü yenemiyor, sonunda katıla katıla ağlıyorsun!
UYARILAR
 • Eylem sırasında kendini göstermeye kalkarsan, sanat alanının dışına çıkarsın!
 • Oyuncunun enstrümanı kendi gövdesidir; gövdeni iyi kullan!
 • Kaslarını germe, yeterince gevşe!
 • Tüm davranışların uyumlu olsun!
 • Güzel yürü!
 • Duruşunda, adım atışında tereddüt olmasın!
 • Ayak uçların ne dışa dönük olsun, ne de içeri baksın!
 • Yürürken dizlerini kır!
 • Yürürken, dururken, otururken karnını çıkarma!
 • Kambur durma!
 • Omuzlarını geriye atma!
 • Başın dik dursun, ama gergin olmasın!
 • İki kolunu da aynı doğrultuda sallama!
 • Parmaklarını gevşek bırak!
 • El, kol, ayak devinimlerini denetle!
 • Düzgün otur!
 • Gözlerini gereğinden çok açma!
 • Yere bakma!
 • Tavana da bakma!
 • Gözlerini iyi kullan; bakışlarında canlılık, içtenlik olsun!
 • Sevincinde de, üzüntünde de içtenlikten ayrılma!
 • Alıştırmaları uygularken kendini zorlama! Bırak, duyguların, iç güdülerin seni yönetsin!
 • Yalnız duyman yetmez; duyduğunu seyirciye de duyurmak zorundasın!
 • Sahne üzerinde varolmayan donanımı, gereçleri gerçekte varmış gibi kullan!
 • Kendini durmadan incele, her devinimini denetle!
 • Amacın, doğallık kazanmak olsun!
 • Doğallık kazanmak, sürekli çalışmayla olur!

(Güzel bir gövde uyumu sağlamak için, devinim, ritmik jimnastik, dans, akrobasi derslerinde, hiç pasif kalmadan, durmaksızın uygulama yap! Gövdesel mimik alıştırmalarını, o derslerde, müzik eşliğinde dans devinimleriyle dene! Reflekslerini geliştirmek, çeviklik sağlamak için eskrim çalışmalarına da gereken önemi ver!)

 

Notlar Haldun Marlalı‘nın Mimik-Rol Alıştırmaları ve Temel Tiyatro Bilgisi kitabından alınmıştır.