Etiketler

, , , , , , , , , , , , , , ,

Mimik Alıştırmaları

Mimik ve Pantomim

Mimik Nedir?

Mimik, Yunanca “mimos” “oynamak” sözcüğünden gelir.

Mimik: Duyguları, düşünceleri yüz ve gövde anlatımıyla verme sanatı.

 • Mimik, tiyatro, bale, konuşma sanatlarında en önemli öğedir.
 • Doğanın jestlerle taklit edilmesi ilk insanla başlar.
 • Mimik’le pantomim’in kökü, Dionysos Şenliklerine dayanır.
 • Eski Yunan tiyatrosunda mimiğin önemi yoktu; çünkü binlerce insanı alabilen açık hava tiyatrolarında verilen oyunları herkesin görebilmesi için oyuncular yüzlerine çok büyük maskeler takardı. Bu maskeler, öfke, sevinç, üzüntü gibi belli ruhsal durumları belirtecek biçimde hazırlanırdı.
 • Klasik dönemde, -Rönesans’tan sonra- kapalı salonlar ortaya çıkınca mimiğin önemi arttı, yüz anlatımı oyunculuk sanatının belli başlı koşullarından biri olarak büyük değer kazandı. Makyaj da mimiğin yardımcısı oldu.
 • Mimiğin önemi anlaşıldığından beri, -yazar, yönetmen, oyuncu gibi tiyatro adamlarınca- oyuncuların eğitimi, gelişimi için Mimik uygulaması üzerinde özellikle duruldu, oyuncu adaylarının yetişmesinde mimik çalışmalarından yararlanıldı.
 • Mimik çalışmalarının en inandırıcı, duyguya, akla en yakın olanı Stanislavski Yöntemi’nde görüyoruz.
 • Konstantin Stanislavski (1863-1938), -Oyuncunun duygu ve akıl yönünden kendini rolüne hazırlaması, çalıştırması -yöntemiyle bu uğraşta olanlara parlak bir ışık tuttu.
 • Modern mimiğin kurucusu sayılan Etienne Decroux (1899- ) alışılagelen pantomim’e karşıt olarak, yepyeni bir yöntemle derinliğine inerek modern mimiği soyuta doğru götürdü.
 • Pantomim, dilsiz bir sanattır; mimik, sessiz bir oyun.
 • Pantomim, tıpkı bir dilsiz gibi, devinimine jestlerin anlatımını da katar.
 • Mimik ise, anlık, yalınlık kaygısı içinde bu dilsiz anlatımı kullanmaktan kaçınır.
 • Pantomim, bilinçli, simgesel, biçimsel bir anlatımı amaç edinir; mimik, duyguların, coşkuların, içgüdülerin dışa vuruşuyla oluşur.
 • Mimik, tragedyaya ulaşabilir; mimiğin soylu bir sanat olma özelliği vardır.
 • Mimik, başarılı olunca, -güzellik yönünden- en güzel şiirle, en etkili müzikle olağanüstü bir resimle, çok ustaca yapılmış bir heykelle boy ölçüşebilir.
 • Mimik, katıksız sanattır.
Pantomim Nedir?
Pantomim, “her şeyi taklit eden” anlamına gelir.
Pantomim: Düşünceleri, duyguları sözsüz olarak, çoğu kez koro ya da müzik eşliğinde dansla, devinimle, yüz anlatımıyla yansıtan oyun türü.
 • Eski Yunanistan’da -sonradan tiyatronun doğmasına yol açan- Dionysos törenleri, başlangıçta pantomimdi.
 • Sözlü tiyatro gelişince, pantomim ayrı bir oyun olarak kaldı.
 • Ortaçağda, eski Roma’nın Saturnalisa törenleri, Soytarılar Bayramı adıyla pantomim biçiminde sürdürüldü.
 • 17. yüzyılda Pantomim Balesi ortaya çıktı. Bu oyun türünde İtalyan halk tiyatrosunun etkisi oldu.
 • Klasik mimciler, ortaçağ soytarıları, Rönesans dönemi Arlechino‘ları, “Pierrot“lar, sirk soytarıları, kendilerine özgü anlatım biçimleriyle pantomime katkıda bulundular.
 • 1930’larda Etienne Decroux, pantomimin kuramsal ve denysel ilkelerini saptadı, pantomimi bağımsız bir tiyatro oyunu durumuna getirdi. Bu oyun biçiminde dış gerçek, gerçekçi düzende değil, soyutlama içinde yansıtılır.
 • Jean-Louis Barrault, Marcel Marceau gibi sanatçıların, pantomimin yaygınlaşmasında, uluslarca benimsenmesinde büyük ölçüde katkıları oldu.
Notlar Haldun Marlalı‘nın Mimik-Rol Alıştırmaları ve Temel Tiyatro Bilgisi kitabından alınmıştır.